Bài thuốc bí truyền chữa viêm tiền liệt tuyến

Bài1:  Viêm mãn tuyến tiền liệt, bụng dưới bị trướng đau, đi tiểu đau, đi liên tục, niệu đoạ chảy nước đục hoặc tinh hoàn bị đau   Hoàng bá 15 Ngưu tất 20 Ích mẫu 50 Tri mẫu 15 Đại hoàng 15 Đan sâm 30         Sắc 15 phút. Chắt lấy nước . Còn bã, đổ thêm nước, sắc tiếp 20 phút. Lọc bỏ bã. Trộn...