Bài thuốc bí truyền chữa viêm tiền liệt tuyến

Bài1:  Viêm mãn tuyến tiền liệt, bụng dưới bị trướng đau, đi tiểu đau, đi liên tục, niệu đoạ chảy nước đục hoặc tinh hoàn bị đau

  Hoàng bá 15 Ngưu tất 20
Ích mẫu 50 Tri mẫu 15 Đại hoàng 15
Đan sâm 30        

Sắc 15 phút. Chắt lấy nước . Còn bã, đổ thêm nước, sắc tiếp 20 phút. Lọc bỏ bã. Trộn lẫn 2 nước thuốc, chia đều uống. Ngày 1 thang.

Nếu lưng đau thì thêm Tục đoạn, Tăng ký sinh: mỗi vị 15g. Nếu bụng dưới và tinh hoàn đau thì thêm Luyện tử: 10g, Diên hồ tố, Tiểu hồi hương: mỗi vị 10g. Nếu liệu đạo đau không thông thì thêm Biển súc, Cồ mạch: mỗi vị 30g. Nếu thận dương hư thì thêm Phụ tử, Nhục quế, Ích trí nhân: mỗi vị 10g. Nếu cảm nhiễm thì thêm Thiên hoa phấn: 20g

Bài 2: Viêm tiền liệt tuyến cấp hoặc mãn

  Bạch hoa xà thiệt thảo 20 Phục linh 20
Biển súc 30 Thục địa 20 Trạch tả 10
Cồ mạch 30 Mẫu đơn bì 20 Sơn thù du 5
Kim tiền thảo 30 Phục linh 20 Phụ tử 3
Sơn dược 10 Cam thảo 20    

Cách sắc uống như bài 1. NGày 1 thang.

Bài 3: viêm tiền liệt tuyến mãn

  Thăng ma 10 Bạch truật  10
Hoàng kỳ 30 Xa tiền tử 10    
Tử uyển 15 Nhục quế 10    

 

Cách sắc uống như bài 1. Ngày uống 1 thang.

Bài 4: viêm tiền liệt tuyến

  Toàn qua uy 30 Cam thảo 6
Hoạt thạch 30 Biển súc 15 Mộc thông 6
Xa tiền tử 30 Cồ mạch 15    
Áp chích thảo 30 Đại hoàng 15    

 

Cách sắc uống như bài 1. Ngày 1 thang.

Bài 5: viêm tiền liệt tuyến do thấp nhiệt

  Biển súc 20 Mẫu đơn bì 10
Bại tương thảo 30 Tỳ giải 20 Xích thược 10
Hoạt thạch 30 Sài hồ 20 Cam thảo 10
Đậu đỏ 30 Hoàng bá 20 Luyện tử 10
Xa tiền tử 10        

Cách sắc uống như bài 1. Ngày 1 thang

 

Bài 6: Viêm tiền liệt tuyến, biểu hiện tinh hoàn sưng to, bìu dái đau âm ỉ, âm nang thấp lạnh, lưng đau, đi tiểu liên tục, muốn đi tiểu, bên trong ngọc hành đau ngứa, nóng như lửa đốt, nước tiểu đục, rêu lưỡi trắng, mạch rung.

  Vương bất lưu hành 20 Hồi hương 20
Đan sâm 30 Nhũ hương 20 Tỳ giải 20
Ý dĩ 30 Một dược 20 Xa tiền tử 20
Mẫu lệ 30 Sài hồ 20 Cam thảo 6

 

Cách sắc uống như bài 1. NGày 1 thang.

Bài 7: Viêm tiền liệt tuyến mạn. Đồng thời bộ phận sinh dục yếu. Biểu hiện mất ngủ, nhiều mộng mị, đầu váng, lực kiệt, lưng đau, gối mỏi, đi tiểu liên tục, đi tiểu lần cuối nước tiểu đục, di tinh sớm. Rêu lưỡi trắng, mạch yếu.

  Sơn dược 20 Thạch thư 20
Nhục thung dung 20 Thục địa 20 Xa tiền tử 15
Sơn thù du 20 Tỳ giải 20 Đỗ trọng 15
Dâm dương hoắc 20 Tăng ký sinh 15 Tục đoạn 15
Nhục quế 15        

 

Cách sắc uống như bài 1. Ngày 1 thang.

Bài 8: Viêm tiền liệt tuyến, huyết hư, thận hư.

  Lang độc 10 Lá ngải 6
Khương thạch 120 Địa cốt bì 10 Hồng hoa 6
Bồ kết (nướng) 60 Thấu cốt thảo 10 Bán hạ 6
Hoa tiêu 15 Một tặc 6 Bạch Phụ tử 6
Diên đan 10 Độc hoạt 6 Khương hoạt 6
Bạch tiên bì 10 Xà sàng tử 6 Khinh phấn 6
Thiên hoa phấn 10 Phèn 6 Thảo ô đầu 6
Nhựa thông 10 Mộc thông 6 Sơn chi tử 6

 

Tất cả nghiền nhỏ, sắc xong xông, rửa, nguội thì tắm hoặc cho vào túi vải hấp nóng chườm vào âm bộ

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn